Πολτοποίηση καλαθιών

Στο πεδίο της δραστηριότητάς μας περιλαμβάνεται και η πολτοποίηση πλαστικών καλαθιών διαφόρων μεγεθών. Η διαδικασία προετοιμασίας μεγαλύτερων καλαθιών για την πολτοποίηση αρχίζει από την κοπή τους (καταστροφή).