Πολτοποίηση και ανακύκλωση εμπορευματοκιβωτίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία

Στην κινητή ανακύκλωση, συναντάμε επίσης διάφορους τύπους συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται κυρίως για ομοιογενείς πλαστικές συσκευασίες που αποσύρονται από τη χρήση, όπως κιβώτια, καλάθια, πλαστικά, κοντέινερ. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, αποθήκευση ή ολοκλήρωση αποστολών διαφόρων εμπορευμάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εφοδιαστικών κέντρων του ηλεκτρονικού εμπορίου.